โยคะเด็ก โยคะยืดความสูง

โยคะเด็ก  ดีอย่างไร 
โยคะสำหรับเด็ก สอนโดยครูเฉพาะทางด้านเด็ก และมีประสบการณ์สอน 

ประโยชน์ ที่เด็กได้รับ ด้านสุขภาพ ร่างกาย และภาวะอารมณ์ สมาธิ 

ด้านสุขภาพ 

ปรับสมดุลระบบเลือด น้ำเหลือง ฮอรโมน เพิ่มออกซิเจนในเลือด 
ปรับสมดุลลำไส้ ทำให้บำบัดอาการภูมิแพ้ ป่วยบ่อย แก้ปัญหาท้องผูก 
และมีผลเรื่องสมาธิ ความจำดีขึ้น เพิ่ม IQ และ EQ ลดภาวะเครียด 

ด้านร่างกาย 

การฝึกโยคะช่วยให้กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น ข้อต่อ ได้ปรับให้สมดุล 
โยคะช่วยบำบัดภาวะหลังค่อม ไหล่ห่อ กระดูกคด กระดูกเอียง 
                                                              โยคะช่วย " ยืดความสูง " โดยต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอ ในการดูแลของครูผู้สอนเฉพาะทาง
 
ด้านภาวะอารมณ์ สมาธิ 

การฝึกโยคะ มีการฝึกหายใจ การฝึกอยู่กับร่างกายตนเอง สังเกตุร่างกายตนเอง การฝึกที่ผสมกับกิจกรรม  
ทำให้เด็กสนุก และฝึกการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น 
ทำให้ฝึกความกล้าแสดงออก สร้างความมั่นใจ และฝึกการเป็นผู้นำในคลาสกับเพื่อนร่วมห้อง
 
สำหรับคลาสโยคะในวัยรุ่น มีการฝึกโยคะหลายรูปแบบทั้งบำบัดร่างกาย และโยคะช่วยบำบัดอาการเครียด ซึมเศร้า และเน้นให้ผู้ฝึกรู้จักปล่อยวางทางจิตใจ