Health7day ให้บริการอะไรบ้าง

Health7day 

สถาบันให้บริการด้านสุขภาพ แบบองค์รวม

 

คลาสออกกำลังกาย  เราจัดคลาสออกกำลังกาย มีทั้งโยคะ พิลาทิส คลาสเต้นผสมการออกกำลังกาย

และคลาสปรับหลังไหล่ห่อ  คลาสบำบัดออฟฟิตซิลโดรม  สอนโดยทีมครูเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง

 

คลาสลดความอ้วนและฟื้นฟูสุขภาพ เรามีคลาสลดความอ้วน คลาสบำบัดภาวะออฟฟิตซิลโดรม

คลาสบำบัดการนอนหลับ คลาสฟื้นฟูสุขภาพด้วยการกิน การบำบัดด้วยธรรมชาติให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 

เรามีที่ปรึกษา และโปรแกรมการเรียนรู้ เพื่อให้คุณมีสุขภาพดีขึ้น และรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมจนเห็นความแตกต่าง

 

จัดจำหน่ายอาหาร และสินค้าสุขภาพ เราได้คัดสรรสินค้าที่ช่วยให้คุณสุขภาพดีขึ้น 

และให้บริการคำแนะนำการนำไปใช้ให้เกิดผลมากที่สุด  ซึ่งมีจัดราคาโปรโมชั่น 

 

ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น คือปณิธานของเรา

ปรึกษาโทร 0613249191