เรียนภาษาอังกฤษ พูดได้ใน 1 เดือน​

 • เรียนสด ตัวต่อตัว ออนไลน์ 

 • มีใบรับรองจบหลักสูตรจากสถาบัน ประสบการณ์เข้าปีที่ 10

 • มีครูเจ้าของภาษา ครูต่างชาติ ครูเฉพาะทาง 

 • คลาสเด็กอนุบาล-ผู้ใหญ่ทำงานเฉพาะทาง

 

ครูไทย ครูเอเซีย

ราคาเริ่มต้น 2,999 บาท

เรียน 10 ครั้ง ( ครั้งละ 40 นาที )
********************************
ครูเจ้าของภาษา  
เรียน 10  ครั้ง (ครั้งละ 40 บาท )

5,999 บาท 

 

www.suneducationinthailand.com

เรียนแบบ Private Course 

เรียนกับคุณครูต่างชาติ / เรียนกับครูไทย

 • เรียนสด ตอบโต้กับคุณครูได้อย่างเรียลไทม

 • มีใบรับรองจบหลักสูตรจากสถาบัน

 • มีการทำทดสอบ ประเมินความเข้าใจ

 • มีบันทึกวิดิโอ ดูย้อนหลังเพื่อพัฒนาการเรียน

 • สามารถนำไปเรียนต่อ สมัครทำงาน หรือสอบชิงทุนต่างประเทศ

#English Active หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ONLINE 
English For Kids
English Conversation
English Grammar
English For Business​

หลักสูตรภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ONLINE​

English for kidsEnglish ConversationEnglish Grammar

Chinese ActiveChinese for kids

Japanese ActiveJapanese for kids

 

เรียนแบบ Private Course / เรียนแบบ กลุ่ม

เรียนกับครูเฉพาะทาง

 • เรียนสด ตอบโต้กับคุณครูได้อย่างเรียลไทม

 • มีใบรับรองจบหลักสูตรจากสถาบัน

 • มีการทำทดสอบ ประเมินความเข้าใจ

 • มีบันทึกวิดิโอ ดูย้อนหลังเพื่อพัฒนาการเรียน

 • สามารถนำไปเรียนต่อ สมัครทำงาน หรือสอบชิงทุนต่างประเทศ

 

 

สอบถามรายละเอียดคอร์ส

www.suneducationinthailand.com

Menu